Hvilke hytter er med i byggetrinn 1

Hvilke hytter er med i byggetrinn 1